Return to your search results

HR Officer 80% Zwangerschapsvervanging 01/08/2018 -18/01/2019

Belgium, Brugge

Cobalt and Specialty Mat.

Human Resources

HR Officer 80% Zwangerschapsvervanging 01/08/2018 - 18/01/2019

Context:
De onderneming is gespecialiseerd in productie, marketing en onderzoek & ontwikkeling van vloeibare en vaste Cobalt en niet Cobalt-organische componenten/carboxylaten, alkydharsen, dispersies en nafteenzuren. Daarnaast zijn volgende operationele en functionele disciplines geïntegreerd op de site: Sales & Applications, R&D center, Logistiek & Transport, Quality Control, Aankoop, Human Resources, TQM en Finance. Het bedrijf telt 100 werknemers en is een SEVESO hoge drempelinrichting vooral door de potentiële aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen.

Doel: 
Verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren, coördineren, opvolgen, controleren en ondersteunen van de Human Resources activiteiten 1)Loonadministratie, 2)Training & Development en 3)Rekrutering & Selectie om zodoende bij te dragen tot een correcte en tijdige uitvoering van de loonadministratie en de operationele realisatie van het HR beleid van de organisatie.

Resultaatsgebieden:

 • Instaan voor de administratieve verwerking van alle informatie die betrekking heeft op de uitbetaling van lonen en salarissen teneinde de correcte en tijdige uitbetaling van de lonen te waarborgen.
 • Coordineren van de opleidingen teneinde te garanderen dat opleidingen vlot georganiseerd worden en correct administratief opgevolgd worden.
 • Instaan voor de administratieve opvolging en onderhouden van contacten m.b.t. vacatures, sollicitanten, uitzendkrachten, externe rekruteringspartners teneinde het vlotte verloop van de rekrutering- en aanwervings procedure te garanderen.
 • Onderhouden van bestaande personeelsbeheersystemen teneinde over correcte en volledige informatie te beschikken.
 • Geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van interne medewerkers en uitzendkrachten teneinde hen te begeleiden en te informeren over sociale wetgeving, interne procedures, reglementen, concrete dossiers, documenten en gegevens.
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van HR, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de aanpassingen aan de reglementering teneinde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continue gebaseerd is op geactualiseerde kennis.

Technische expertise:

 • Diploma: Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Vereiste ervaring: 3 tot 10 jaar bij voorkeur in loonadministratie/payroll
 • Software: MS Office, pakket loonadministratie, e-Recruitment
 • Talen: Nederlands, Engels 

Competenties:

 • Analyseren: Situaties correct inschatten. Kritisch omgaan met de informatie en de beschikbare alternatieven beoordelen.
 • Informatie verwerken: Verwerken en zoeken van informatie, gaten in de informatie onderkennen, informatie decoderen en gestructureerd samenbrengen.
 • Oplossingsgericht werken: Onverwachte situaties opvangen en beheersen, door de situatie te onderkennen, te begrijpen en te kanaliseren of te verwerken.
 • Werk structureren: De prioriteiten voor de (eigen) taken bepalen en uitvoeren. Takenlijst opstellen.
 • Ondersteunen: Als vertrouwenspersoon fungeren voor anderen en hen via individuele begeleiding doen groeien in hun functie.
 • Samenwerken: Ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.
 • Inzet tonen: Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
 • Betrouwbaarheid tonen: Consitstentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.     

Apply
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.