Return to your search results

Aankoper Bediende Part-time 50%

Belgium, Brugge

Cobalt and Specialty Mat.

Procurement

Job description

External Job Description

Context:
Aankoop binnen de organisatie vertegenwoordigt een zakencijfer van 28.000 K€ voor meer dan 200 verschillende producten en grondstoffen bij minstens 150 leveranciers uit de continenten Europa, Azie, USA,...   De inkoopfunctie richt zich op het doen beschikbaar stellen van alle goederen en diensten noodzakelijk voor het productieproces. Daarbij is van belang dat deze goederen op het juiste tijdstip, in de vereiste hoeveelheden en in de juiste kwaliteit aanwezig zijn tegen de laagste kosten. Inkoop omvat het specificeren van datgene wat gekocht moet worden, het selecteren van de meeste geschikte leverancier, het contracteren van de leveranciers inclusief het onderhandelen over de condities, het daadwerkelijk bestellen van de benodigde goederen alsmede het doen bewaken van de levering (orderbewaking, ingangscontrole, kwaliteitskeuring) en de ordernazorg zoals afhandeling van klachten, vendorrating, archivering van leveranciersdocumentatie.

Doel:
Uitvoeren en opvolgen van het operationele aankoopproces voor grondstoffen, uitrusting, materiaal en/of diensten om de organisatie op continue basis en just in time te voorzien van de nodige grondstoffen en materialen.

Resultaatsgebieden:

 • Opvragen van offertes en stalen, selecteren en evalueren van toeleveranciers (multi-, single-, solo sourcing en co-makership), onderhandelen van aankopen van goederen of diensten, in overleg met de Purchasing Manager, om voor de organisatie de best mogelijke leverancier voorwaarden te verkrijgen inzake prijs, kwaliteit, leveringstermijn en waarmee een duurzame ontwikkeling gerealiseerd kan worden op het gebied van kwaliteits-, procesverbetering en productontwikkeling.
 • Organiseren van de inkoopactiviteiten, gegenereerd door communicatie met medewerkers die interne aankoopbehoeften signaleren, teneinde toe te zien op de naleving van de planning en de kwaliteit van het werk.
 • Plaatsen en opvolgen van orders, waarin contractvoorwaarden gespecificieerd zijn, bij geselecteerde toeleveranciers om de inkoopdoelstellingen te realiseren zoals a) realiseren van besparingen, b) bepalen van lange termijninkoopstrategie voor grondstoffen, c) verkrijgen van leverbetrouwbaarheid en d) ontwikkelen van een efficiënt en goedkoop inkoopsysteem.
 • Opvolgen van de correcte levering van de bestelde goederen en diensten teneinde de organisatie binnen de vooropgestelde tijd te voorzien van stalen, grondstoffen, uitrusting, materiaal en/of diensten.
 • Verbeteren van het aankoopproces en -systeem, in samenspraak met de Purchasing Manager, door samen te werken met andere afdelingen binnen de organisatie zoals Productie, Logistiek, Verkoop, R&D, QC Labo, Finance, ICT, Audit en externe partners teneinde de aankopen te laten gebeuren a)in functie van de noden rekening houdend met de algemene belangen inzake kostenefficiëntie voor de volledige organisatie en b)conform de normen kwaliteit, milieu, veiligheid, Reach.
 • Registreren van klachten, afwikkelen van claims en boeteclausules, opvolgen van leveranciers en overleggen met betrokken leidinggevende en afdelingen Productie, Logistiek, Verkoop, R&D en QC Labo om een correcte orderafhandeling na te streven en in voorkomende gevallen zorg te dragen voor effectieve trouble shooting.
 • Opbouwen en instandhouden van relaties met leveranciers om de ordernazorg zoals afhandeling van klachten, vendorrating, archivering van leveranciersdocumentatie te verzekeren.

Short Description

Competentieprofiel:

 • Integreren
 • Informatie verwerken
 • Beslissen
 • Werk structureren
 • Ondersteunen
 • Klantgericht optreden
 • Zichzelf in de hand houden/Coping
 • Betrouwbaarheid tonen

Algemene vereisten:

 • Diploma: Bachelor
 • Vereiste ervaring: 1 tot 3 jaar
 • Technishe kennis: basis begrip van vakterminologie chemie en productkennis eigen producten
 • Software: MS Office
 • Talen: Nederlands, Engels

Aanbod

Voor deze functie biedt Umicore u een marktcompetitief salarispakket. Dit naast een aangename werksfeer en een reële kans om uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen. Ga naar www.umicore.com of http://csm.umicore.com  meer informatie.

Apply
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.